Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida


Refractometria: Primera avaluació de l'estat refractriu.
Queratometria: Mesura de la curvatura de la còrnia.
Tonometria: Mesura de la pressió intra-ocular.
Topografia: Examen de la forma de la còrnia.
Retinografia: Examen fotogràfic digitalitzat de la retina.
Oftalmoscopia: Examen funcional del fons de l'ull.
Retinoscopia: Avaluació funcional de l'estat refractriu.
Estudi de la Visió Binocular: Relacions entre ambdós ulls, visió en 3D.
Estudi de la Motilitat Ocular: Avaluació dels correctes moviments dels ulls.
Diagnòstic de l'estat de la visió.
Subjectiu: Determinació de la graduació indicada si en cal.
Detecció de la Baixa Visió: Tractament de la Agudesa Visual Reduïda.
Consells preventius per a la millora del rendiment visual.