Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida


Refractometria: Primera avaluació de l'estat refractriu.
Queratometria: Mesura de la curvatura de la còrnia.
Tonometria: Mesura de la pressió intra-ocular.
Topografia: Examen de la forma de la còrnia.
Retinografia: Examen fotogràfic digitalitzat de la retina.
Oftalmoscopia: Examen funcional del fons de l'ull.
Retinoscopia: Avaluació funcional de l'estat refractriu.
Estudi de la Visió Binocular: Relacions entre ambdós ulls, visió en 3D.
Estudi de la Motilitat Ocular: Avaluació dels correctes moviments dels ulls.
Diagnòstic de l'estat de la visió.
Subjectiu: Determinació de la graduació indicada si en cal.
Detecció de la Baixa Visió: Tractament de la Agudesa Visual Reduïda.
Consells preventius per a la millora del rendiment visual.