Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida

Què és la Orto-K?

05/11/2014

Ortoqueratologia o Orto-K és la modificació programada de la còrnia, la primera lent de l'ull, amb l'objectiu de millorar la visió sense compensació òptica. La Orto-k es realitza amb lents de contacte especials que es fan servir mentre es dorm i permeten una visió nítida, sense ulleres ni lents de contacte, durant el dia. 

La Orto-K té el seu origen en els anys 60, quan es va descobrir que les lents de contacte modificaven la curvatura corneal i per això la graduació. 
Des de fa 10 anys les noves tecnologies han permès tractar eficaçment miopies més altes que en els inicis mitjançant avenços com la topografia corneal, el disseny i la fabricació de lents amb geometries abans impossibles. En aquest sentit, actualment es pot tractar la Hipermetropia i el Astigmatisme. 

A més, l'ús dels nous materials hiperpermeables l'oxigen han fet possible l'ús nocturn de forma segura. 

A qui li interessa la Orto-K?
 
L'objectiu principal de la Orto-K és veure lliurement sense ulleres ni lents de contacte durant el dia. La llibertat respecte a una ajuda òptica és ideal per practicar esports. Totes aquelles persones que treballen en ambients de pols o amb brutícia troben molt molestes les ulleres o les lents de contacte. A més totes aquelles professions que precisen d'una bona visió sense ulleres poden rebre una ajuda de la Orto-K. 

Control de la Miopia 

Una aplicació molt interessant és en nens o joves amb una miopia incipient, ja que no només tenen els avantatges anteriors sinó que a més diversos estudis han provat una reducció en la progressió de la miopia. 

Tothom és adequat per la Orto-K?
 
El procediment funciona molt bé en ametropies (Miopia i Hipermetropia) baixes i moderades associades o no a astigmatismes baixos. Graduacions superiors, poden ser corregides depenent de les característiques corneals o la resposta de la còrnia en si mateixa. 
Hi ha diversos factors individuals que obliguen a realitzar una valoració de la viabilitat en cada cas. 

Té la Orto-K avantatges respecte a la Cirurgia Refractiva? 
  • Es pot realitzar en còrnies primes, quan la cirurgia no és possible.
  • Ajuda a controlar l'evolució de la miopia.
  • El procediment és reversible
  • Es poden ajustar els canvis de graduació.
Quins són els avantatges de la Orto-k? 
  • Llibertat visual durant el dia (ni ulleres ni lents de contacte).
  • És reversible. 
  • És segura. 
  • Podeu aturar la progressió de la miopia. 
  • Es pot realitzar a qualsevol edat.
Font: PauneVision