Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida
Federoptics Bellpuig Òptiques Bellpuig Lleida

Entrenament Visual: Veure-hi bé és millor que veure-hi molt

28/11/2014

Què és l'entrenament visual o teràpia visual?

L'entrenament visual, també anomenat teràpia visual o de la visió és una part de l'optometria que s'ocupa de desenvolupar, millorar i intensificar les habilitats visuals que podem adquirir.

L'entrenament visual proporciona l'oportunitat d'aprendre a utilitzar la visió d'una forma més eficient. Així, quan el sistema visual treballa d'una manera activa pot percebre i processar la informació del nostre entorn, i comprendre millor tot le que s'està vient.

Cal recordar que la informació que processem durant tot el dia, un 80% la proporciona el sistema visual.

L'entrenament visual intenta resoldre problemes que no es poden corregir amb l'ús d'ulleres o lents de contacte.

L'entrenament visual consisteix en una sèrie d'exercicis programats de forma personalitzada per millorar les habilitats visuals i reeducar el sistema visual creant noves connexions neurològiques i nous nivells de consciència entre el que s'està veient i el que ens envolta.

Què és pot millorar amb l'entrenament visual?


Estrabismes: Nens o persones que torcen un dels dos ulls. L'objectiu de l'entrenament visual és aconseguir un aspecte normal dels ulls, amb una bona visió de cada ull, una bona visió binocular i bona percepció de la profunditat.

Ambliopies o ulls ganduls: Millorar l'agudesa visual en nens i persones adultes, fent treballar i ensenyar a veure amb l'ull gandul mitjançant els exercicis de l'entrenament visual.

Problemes binoculars: Poden dificultar el rendiment visual a l'escola, a la feina i durant la conducció. Dificultats per veure en 3D, per calcular distàncies, per fer tasques del dia a dia.

Problemes refractius i acomodatius:
- Control de la miopia: Mitjançant l'entrenament visual conjuntament amb lents de contacte especials es pot prevenir l'augment de la miopia en nens i adolescents.
- Realitzar activitats massa apropat al paper, visió borrosa ocasional en visió propera, ulls vermells després de realitzar activitats de prop, mal de cap quan es fa feina en visió propera, problemes d'atenció.

Problemes d'aprenentatge: Lectura lenta, poca comprensió lectora, omissió de paraules en la lectura, transposició de lletres, dificultats al copiar a la pissarra, merjos quan s'està en moviment o quan es viatja en cotxe.

Estrès visual: Persones que treballen davant d'ordinadors o amb exigències visuals grans.

Esportistes: Dirigit a esportistes que vulguin treballar amb el sistema visual per millorar el temps d'anticipació, el càlcul de distàncies, la velocitat de reacció, l'equilibri. Totes són habilitats que poden millorar el rendiment als esportistes.

Traumatismes cerebrals i alteracions neurològiques: Traumatismes cranial o cerebrals, embòlies, hemorràgies cerebrals. Aquest tipus d'acciodens poden produir alteracions neurològiques que afecten al sistema visual produint alteracions abans explicades.

A qui va dirigit l'entrenament visual?

Cal fer un examen optomètric complert on s'avaluen les habilitats d'eficàcia visual com l'agudesa visual de lluny i de prop, l'estat refractiu, les habilitats oculomotores, acomodatives, binoculars, lateralitat i la salut ocular. En el cas de veure-ho necessari l'optometrista pot decidir si realitza més proves a nivell perceptiu, viso-motor, d'equilibri i de coordinació.

Amb tots els resultats obtinguts l'optometrista prepara un pla d'entrenament personalitzat per cada persona per poder millorar el més ràpid possible les habilitats que estan més minvades.